Polaarklubi liidab inimesi, kelle ühine huviala on Arktika ja Antarktika ning kes on ühel või teisel viisil osalenud polaaruuringutes või sellega seotud tegevustes.

Klubi tegutseb Eesti Meremuuseumi juures ning on ühiskondlikel alustel tegutsev seltsingu tüüpi organisatsioon.

EESMÄRGID 
- polaaralade uuringutel osalenud inimeste ühendamine
- polaartemaatika tutvustamine, populariseerimine
- Eestiga seotud Arktika ja Antarktika alade mere- ja maismaauuringute, majandus- ja kultuuritegevuse ajaloo talletamisel kaasabi osutamine Meremuuseumile

AJALUGU
Polaarklubi asutati 1. detsembril 1984. aastal Eesti Meremuuseumi juurde. Kuupäev valiti rahvusvahelise Antarktika lepingu asutamise allakirjutamise päeva järgi (1.12.1959). Leping peatas vaidlused Antarktise kuuluvuse üle ja kuulutas selle kogu inimkonnale avatud rahu ja teaduse kontinendiks.

Ajendiks oli 80-ndatel muuseumis korraldatud erinevaid ookeane tutvustav näituste sari. Antarktika näituse ettevalmistusprotsessi käigus sai kaardistatud kõik isikud Eestist, kes sel kaugel ja külmal mandril olid ekspeditsioonides osalenud.

LIIKMED
Klubil on 32 liiget ning 2 välisliiget. Enamik klubi liikmetest on teadustöö taustaga, võtnud osa paljudest ekspeditsioonidest ning uurimisretketest. Liikmeteks on inimesed erinevatest valdkondadest: klimatoloogia, füüsika, geograafia, geoloogia, ajalugu, järveuuringud, meteoroloogia, filmikunst, arhitektuur, etnoloogia, meditsiin, ajakirjandus, filoloogia, õigusteadus jne. Paljudele on polaarteema muutunud harrastuseks.

Uusi liikmeid võetakse vastu kahe liikme soovitusel.

TEGEVUS
Klubi kokkusaamised toimuvad Meremuuseumi Paks Margareeta suurtükitornis või Lennusadamas. Esinetakse ise või kutsutakse külalisi. Regulaarselt on korraldatud ka avalikke üritusi, kus Polaarklubi õhtutele on oodatud kõik huvilised.

Oluliseks ülesandeks on polaartemaatika tutvustamine. Lisaks ekspeditsioonitulemuste teaduslikele publikatsioonidele on aastate jooksul paljud klubi liikmed avaldanud populaarteaduslikke artikleid ajakirjanduses ning kirjutanud ka eraldi raamatuid. Üheks oluliseks teetähiseks oli polaaralaste mälestuste kogumiku “Nabakirjad” avaldamine 1992.aastal.

Muuseumis on korraldatud erinevaid üritusi, konverentse ning mitmeid polaaralaseid näitusi. Üks suuremaid ettevõtmisi oli IV Rahvusvahelise Polaaraasta näituse ettevalmistamine ja eksponeerimine Tallinnas ja Tartus aastatel 2008 ja 2009. Koostöös teiste organisatsioonidega on korraldatud ka suuremaid rahvusvahelisi seminare.

Meremuuseumi kogusid on aidatud täiendada esemete, raamatute, dokumentide ja fotodega.

Oma osa on olnud eestlaste polaartegevuse tutvustamisel teistes riikides ning kontaktidel teiste asutuste ja samasuguste klubidega.

Klubi presidentideks on olnud akad. Jüri Martin (1984-1991), dr. Enn Kaup (1991-2003) ja Vello Park (2003-2014). Alates 2014. aastast on presidendiks Andres Tarand.

FOTOD NÄITUSE POLAARRUUM AVAMISELT LENNUSADAMAS. NÄITUSE KURAATOR MARI HUNT. FOTOGRAAF TÕNU TUNNEL.

Jooksvat infot klubi avalike ürituste kohta vaata Eesti Meremuuseumi kodulehelt.