Polaarklubi liikmed asutasid 1997.a. Sihtasutuse Eesti Polaarfond, mis on oma eesmärkide kohaselt kogunud ja jaganud rahalisi vahendeid (sh stipendiume) polaaralade looduse ja sealsete rahvuskultuuride uurimise toetamiseks.

Riiklike teadusressursside piiratuse juures on põhjendatud ka eralgatuse korras raha kogumine toetamaks uuringuid polaaralade looduse, sotsiaalsfääri, tehniliste rakenduste, polaaralade rahvaste kultuuri ja polaaruuringute ajaloo jäädvustamise alal. Eesti Polaarfond kuulub tulumaksusoodustusega sihtasutuste nimekirja. Fondi on toetanud Eesti Meremuuseum, Ameerika Eesti Haridusfond, AS Pärnu Sadam, AS Maves, stuudio Joon, Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti Teadusagentuur ja eraannetajad. See on lubanud välja kuulutada konkursse fondi stipendiumile ja korraldada polaaralaseid suvekoole, näituseid, koolinoorte polaarekspeditsiooni ja muid üritusi.

Juhatuse esimees:
Mart Varvas
mart.varvas@gmail.com
tel 5174284

Juhatuse liikmed:

Enn Kaup
enn.kaup@ttu.ee
tel 5129652

Katrin Savomägi
ktrn1307@gmail.com
tel 506 9893